vastuullinen toiminta

Pipemodul Oy toimii vastuullisesti. Yrityksen tuotteet jatkavat rakennusten elinkaarta, säästävät kustannuksia sekä vähentävät materiaalin käyttöä sekä säästävät ympäristöä. Pi­pemodulin tuotteilla toteutettu putkiremontti, jossa linjastot johdetaan pintaan asennettavissa elemen­teissä ja vanhat putket jäävät paikoilleen, mahdollistaa putkiremontin aikaisen asumisen asunnoissa.

Työolot

Työskentelyolosuhteet ja ilmapiiri edistävät henkilökunnan fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Materiaalit

Materiaalien valinnassa otetaan huomioon jäljitettävyys, turvallisuus, taloudellinen ja tehokas käyttö, kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys.

Taloudellisuus

Kehitettäessä Pipemodulin tarjoamia taloteknisiä ratkaisuja keskeisenä arvona on edistää turvallista ja viihtyisää asumista ja pitää samalla kustannukset kohtuullisina.

Yhteiskuntavastuu on keskeinen asia Pipemodul Oy:n toiminnassa. Olemme määritelleet mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa yrityksen arjessa. Viestimme yhteiskuntavastuuta sisäisesti koulutuksissa, infotilaisuuksissa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Asiakassuhteis­sa kestävyys perustuu parhaiden ratkaisujen kehittämiseen yhteistyössä suunnittelijoiden, asentajien, kiinteistöjen omistajien ja asukkaiden kanssa.

Vastuu ihmisistä

Huolehdimme tuotannon kaikissa vaiheissa työntekijöiden hyvinvoinnista. Tuotteemme ovat turvallisia valmistaa ja asentaa. Tuotteemme täyttävät korkeat laatustandardit kestävyyden ja turvallisuuden osalta. Tuotteemme parantavat asumisviihtyvyyttä ja mahdollistavan keskeytyksettömän asumisen asunnoissa myös linjasaneerauksen aikana.

Vastuu ympäristöstä

Pipemodulin tuotteet säästävät materiaaleja ja vähentävät jätteen syntymistä kiinteistöä remontoitaessa. Tuotteiden valmistuksessa pyritään materiaalitehokkuuteen, vähentämään ympäristöl­le koituvaa haittaa ja ehkäisemään jätteen syntymistä. Syntynyt jäte kierrätetään mahdollisimman pitkälle. Koska tuotteemme jatkavat kiinteistöjen elinkaarta ja vähentävät laajamittaisten remonttien tarvetta, ne auttavat vähentämään korjausrakentamisesta ympäristölle syntyvää kuormitusta, kuten jätettä ja materiaalin hankkimisesta ja kuljetuksesta aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Vastuu taloudesta

Tuotteittemme edullisuus asiakkaalle perustuu tuotekehitykseen, jonka tavoitteena on hel­pottaa rakentamista ja remonttien toteuttamista ja lisätä asumisen turvallisuutta. Tuotteemme edistävät taloudellista asumista ja kiinteistön ylläpitoa. Kehitäm­me tuotteitamme ja toimintatapojamme jatkuvasti asiakkaiden, asentajien, työntekijöiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Arvostamme kotimaisuutta

Pipe-Modulin tuotteet ovat sekä materiaalien että työvoiman puolesta kotimaista laatua. Meille on myönnetty Avainlippu-merkki tunnuksena suomalaisesta työstä.

Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px