Moduler för allt inom fastighetsteknik

Lämpar sig ett Pipemodul-stambyte oss?

Ett Pipemodul-stambyte planeras alltid skräddarsytt enligt objekt. Våra moduler har använts till stambyten från de största flervåningshusen till mindre rördragningar i villor. Det finns ett flertal kassettalternativ samt kombinationer och de används oftast för tappvatten-, avlopps- och värmeåtervinningsrör samt el- och datakablar.


Läs mer

Det moderna stambytet

Vid ett Pipemodul-stambyte söker man nya rutter för rören i trappuppgången. Nya rör och ledningar installeras i öppningsbara moduler och de gamla lämnas orörda. Störningar orsakat av stambytet minimeras och onödiga kostnader faller bort.


Läs mer

Rekordtid för stambyte på ett fullt operativt hotell

På Scandic Rosendahl utfördes ett modulstambyte på rekordtid med Pipemodul®-metoden. Hotellet var i gång under hela stambytet, gjordes utan buller, med minimalt byggavfall och utan att gästerna stördes.


Läs mer

EN INNOVATIV LÖSNING

Pipemodul®-metoden har använts i närmare 4000 stambyten. Passar alla fastigheter:


Flervåningshus

Vid stambyten utförda i flervåningshus placeras modulerna oftast i trappuppgången. Modulerna är EI30-brandklassade och försedda med läckageindikator. De försäkrar ett smidigt stambyte samt tryggt fortsatt boende.

Villor

Med Pipemodul®-kassetter får man rör och kablar enkelt och snyggt gömt. De öppningsbara modulerna möjliggör service samt tillägg av kablar vid ett senare tillfälle.

Radhus

Pipemoduls lösning används ofta i radhus och förenklar fortsatt underhåll av rör. I ytinstallerade moduler förblir inte de minsta läckorna oupptäckta.


Aktuellt

Projekt med Balder

Sju fastigheter nu klara på Långströmsgatan i Göteborg där stambyte utförs i 26 fastigheter med 24 lägenheter var. Projektet utförs med moduler placerade i trappuppgång och inkluderar alla tappvattenrör samt elkablar i samma modul, åtskiljda med en avskiljardel.

Möt oss på Nordbygg 26 - 29 April 2022

Pipemodul deltar på Nordbygg 2022! Mässan går av stapeln mellan 26 - 29 April 2022. Kom och träffa oss och vi berättar hur vi kan lösa era rörinstallationer och stambyten.

Projekt med MVB i Göteborg

På Olivedalsgatan 25-27 i centrala Göteborg utför MVB Astor Bygg ett stambyte i 2 trapphus. Med modulerna installerade i trapphuset dras nytt kall- och varmvatten och VVC. I modulen lämnas även en platsreserv kablar för kommande fiberinstallation. Vattenmätare placeras i trapphusen med inspektionsluckor. Fastighetsägare V-Bygg Förvaltnings AB.

Projekt med Uppsalahem

I Lyckebo i Uppsala utförs byte av tappvattenrör samt värmerör i 82 lgh i 13 huskroppar bestående av flerbostadshus samt radhus. Pipemodul levererar färdigt isolerade MDF-moduler med 2- och 4-rör. Totalentreprenör GK Rör.

Stambyte med Willhem - 37 radhus

I Helsingborg utförs stambyte i 37 radhus och totalt 122 lägenheter. Den gamla stamlinjen var ingjuten i golvet och istället för att riva golvet i varje radhus placerades den nya stamlinjen in i färdigt isolerade moduler.

Projekt med Victoria Park i Kristianstad

Nya stammar utan stambyte för Victoria Park i Kristianstad. I projektet dras nya tappvattenrör via trapphuset i moduler av stålplåt och inne i lägenheterna i MDF-moduler. I trapphuset installeras vattenmätare in i moduler försedda med inspektionsluckor. Avloppen relinas. Projektet omfattar 3 fastigheter med 8 trapphus och 18 lägenheter var.

Kontakta oss för ett smidigt stambyte


Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px