Sweco - Almen 20

Projekt med Sweco i Malmö. Projektet omfattar tappvattenbyte av 37 lgh med KV, VV och VVC via trappuppgången med läckageindikation. I trappuppgång stålplåtsmoduler och i lgh MDF.

  • Fastighetsägare Stena Fastigheter
  • VVS-Konsult Sweco Systems
  • Entreprenör Kakelmiljö i Skåne


Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px