Produktgodkännanden och certifikat

CE-märkning och Europeisk Teknisk Bedömning (ETA 16/0828)

Pipemodul har som enda tillverkare i Europa, rätten att använda CE-märkning för EI30-brandklassade installationsmoduler. Krävande tester av ackrediterade testlaboratoriet VTT Expert Services samt ETA-godkännandet (ETA 16/0828) ett förstadium för CE-märkning som är i kraft inom hela EU, har sedan 19/8/2019 lett till CE-märkningsrättigheter för Pipemodul. Det frivilliga ETA-godkännandet är giltigt i hela EU och är därmed mer heltäckande än nationella godkännanden och certifikat.

Certifikat 0809 - CPR - 19001200 är ett erkännande för produkters fortsatta prestanda. Det intygar att alla frågor relaterade till kvalitetskontroll, utvärdering och certifiering följs och en intern kvalitetskontroll av produktionen har utvärderats och säkerställts.

BOVERKETS BYGGREGLER (BBR)
Pipemoduls produkter uppnår de kraven som ställs i Boverkets byggregler (BBR). Isolering för kondens på kallvattenrör, tappkallvattnets temperaturkrav på max 24 C under 8h och brandisolering har allt godkänts i enlighet med BBR. Modulerna har även testats för bl.a. slagtålighet och klarar ljudisoleringskravet enligt BBR med RW=38dB.
SÄKER VATTEN

Pipemoduls produkter uppnår även alla krav enligt Säker Vattens branschregler. Detta omfattar bl.a. höjd på läckageindikeringens tråg samt utformning av skvallerrör.


LADDA NER CPR-CERTIFIKATET (PDF)

Ladda ner

Ladda ner Europeisk Teknisk Bedömning (ETA 16/0828) (PDF)

Ladda ner
Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px