Pipemodul®- moduler

Bakom bildlänkarna ovan hittar du hela vårt modulsortiment enligt användningsändamål.

Pipemoduls-schakt är förstklassiga fabrikstillverkade produkter. Allt från ytbeständighet och brand- och ljudteknik till läckageindikation. De patenterade modulerna inkluderar isolering och fästen för både rör och ledningar. Schakten har en snygg och hållbar fabriksmålad yta. Standardkulör är mattvit färg (RAL 9016 glans 30%). Färgen kan väljas enligt fastighetens behov från alla kulörer på RAL-färgkartan. Modulerna kan tillverkas från olika material som rostfritt stål. Pipemodul-metoden inkluderar alltid läckageindikation för varje våningsplan.

Beroende på modulval inkluder en leverans från oss alltid allt som behövs för installation - modulbotten, modulfront, modultillbehör, läckageindikation, isolering (alt. oisolerat) samt rörfästen enligt ytterdimension på rören. Modulerna inkluderar inte rören eller el- /datakablar.

MDF-modulerna kan fås färdigt isolerade eller oisolerade för t.ex. elinstallation. Standardkulör är TVT F157 men kan målas om eller tapetseras efter behov.

Våra moduler är patenterade och varumärkesskyddade och är i enlighet med Boverkets Byggregler BBR och Säker Vatten-branschregler. Modulerna är testade bl.a. för att kalltappvattentemperaturen inte överstiger 24C och för EI30-brandklass. De är testade på finska statens ackrediterade forskningsinstitut (VTT Expert Services Oy).

De brandklassade Pipemodul®-installationsschakten håller kraven för EI30-brandklass och de har även tilldelats ETA-godkännande enligt EU:s regelverk.Installationsmoduler (PDF)

Ladda ner

Avloppsmoduler (PDF)

Ladda ner

Broschyr för boende (PDF)

Ladda ner

Elmoduler MDF (PDF)

Ladda ner

Standardmodeller (PDF)

Ladda ner
Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px