ett smärtfritt stambyte

Kontakta ossVid ett Pipemodul-stambyte lämnas alla gamla rör orörda, utan rivning av väggar och helt nya rör placeras t.ex. i trapphuset i prefabricerade moduler. Rörinstallation med moduler är snabbt, bekvämt, rent och Pipemodul® -instllationsmodulerna kräver ett väldigt litet utrymme. Även stora projekt kan utföras med en liten arbetsstyrka.

Stambyten med Pipemodul® har gjorts i 20 års tid och det har redan utförts i över 4 000 fastigheter, radhus och villor. Då modulerna levereras till fastigheten fortsätter installationsarbetet snabbt med minimal störning för boende. Tapvattenrören och ledningarna kan transporteras i fastigheten längs flera olika rutter, till exempel i trapphusets hörn, mellan trappräcken eller inne i klädrum, valet görs enligt fastighetens upplägg. Modulerna monteras på plats, fastighetstekniken placeras in i modulernas färdiga fästen och till sist stängs fronten. Efter trapphuset görs installationsarbetet snabbt och snyggt i hemmet, till exempel med MDF-moduler. Pipemodul-installationsmoduler skräddarsys alltid enligt fastigheten och kan även målas eller tapetseras på plats för att passa perfekt in i trapphus/lägenhet.

Störningen för boende är betydligt mindre än vid ett traditionellt stambyte då rivningsarbete minimeras, det mesta av arbetet sker utanför lägenheterna och vattenavbrotten varar i genomsnitt en dag per lägenhet. Inga toalettbesök i temporära baracker eller evakueringar behövs.

Kontakta oss och vi kommer på plats till er förening för att berätta mer:

Kontakta oss
En trygg lösning

Alla våra moduler tillverkas i enlighet med Boverkets Byggregler och är officiellt brandsäkra. Modulerna har testats i VTT Export Services Oy ackrediterade testlaboratorium och har EI30-brandklass. De har även tilldelats europeisk teknisk bedömning (ETA) som är motsvarigheten till CE märke för produkter som saknar en harmoniserad standard. De håller även bevisat legionellakravet för kalltappvattnets temperatur (24 C). Alla moduler levereras även med läckageindikation för varje våningsplan och tillsammans med det att modulerna installeras oftast i trappuppgången minimerar det risken för vattenskador.

Försäkringsbolagen rekommenderar att tappvatteninstallationer utförs i öppningsbara schakt/moduler.Broschyr för boende (pdf)

Ladda ner

Installationsmoduler (pdf)

Ladda ner
Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px