gjorda för byggproffs

Som första tillverkare i Europa har de EI30 brandklassade Pipemodul®-installationsmodulerna tilldelats europeisk teknisk bedömning (ETA) som är en kravspecifikation för CE-märkning.

Sparar tid

Modulerna förkortar installationstider då allt levereras installationsfärdigt. Istället för att platsbygga schakt av t.ex. gips med behov till flera hantverkare och arbetsfaser, sparas tid då rören och ledningarna installeras i prefabricerade moduler som minskar på behovet av hantverkare och förenklar arbetets organisering.

Tryggt och testat

Installationsmodulerna håller alla byggkrav. För platsbyggda schakt finns alltid en osäkerhet om kraven är uppfyllda. Våra moduler tillverkas i enlighet med BBR:s krav, Säker Vattens rekommendationer och AMA VVS & Kyl 16 och då upphör osäkerheten om byggkraven är uppfyllda vid entreprenader.

Modifierbart

Installationsmodulerna kan enkelt modifieras och kapas på plats för att snabbt lösa möjliga problem. Allt som behövs för en snabb och snygg installation medföljer vid leverans. Förutom att bidra med utförliga installationsanvisningar kommer Pipemodul även vid behov ut till fastigheten och hjälper till vid installationsfrågor.

Minimerar byggavfall och buller

Då modulerna prefabriceras enligt fastighetens behov faller flera arbetsmoment bort som vanligtvis skapar byggavfall och oljud. Fastigheten hålls ren, trygg och trevlig för både installatörer och boende. Förutom besparing i arbetstimmar sparar man också på transporter och deponiavgifter.

Miljövänligt val

Varje resa och transport till byggplatsen, oberoende om det är fråga om hantverkare eller byggmaterial samt avfall, använder resurser och orsakar utsläpp. Allt material som rivs måste forslas bort och sedan ersättas. Förutom att detta är tidskrävande sätter det en enorm press på naturens resurser. Våra installationsmoduler tillverkas i en optimerad process för att vara hållbara, långsiktiga lösningar som förlänger fastighetens livscykel.

Pipemodul-installationsmoduler används till:
  • Stambyten
  • Elinstallationer
  • Energiprojekt
  • Nybyggnation


Bekanta dig med våra moduler:

Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px