Fastighetsägare

Fördelar med att använda moduler

Det finns flera fördelar med att använda prefabricerade installationsmoduler vid stambyten. Ett av de viktigaste är att man minimerar arbetstiden som görs på plats i fastigheten och inne i lägenheterna vilket gör att boende störs så lite som möjligt. Vattenavbrotten är mycket korta då det gamla tappvattensystemet fungerar parallellt då det nya installeras i modulerna. Genom prefabricering krävs en mindre arbetsstyrka och i samband med att all rivning minskar når man betydliga besparingar. Andra fördelar med Pipemodul:

  • Minimerar risken för vattenskador då installationerna inte är gömda och kan enkelt upptäckas genom läckagerör på varje våningsplan
  • Allt reparations-/underhållsarbete är enkelt att göra då modulerna är öppningsbara
  • Garanterat godkända installationer i jämförelse med platsbyggda schakt
  • I enlighet med BBR, Säker Vatten, ETA, brand-, ljud- och kallvattentemperaturkrav på 24 C

Pipemodul används oftast vid stambyten av flerbostadshus eller andra rör- och elinstallationer vid ROT-projekt. Vi samarbetar i projekteringen och hjälper alltid fastighetsägaren att hitta den lämpligaste rutten för nya rördragningar. Ofta är det i trapphus men beroende på fastighetens upplägg, placering av kök och badrum kan det även vara t.ex. i klädrum eller tambur.

Hur arbetar Pipemodul?

Vi arbetar oftast med allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Om ni har en fastighet eller projekt på kommande och är intresserad av att värdera om Pipemodul kan vara ett alternativ, finns det två möjligheter. Ni kan skicka oss planritningar på objektet i fråga och vi skissar upp ett förslag och ger en preliminär kostnadsuppskattning. Det andra alternativet är att vi kommer på plats ut till fastigheten för att se att allt stämmer överens med ritningarna och identifierar den bästa rutten för rörinstallationerna.

Vi hjälper alltid till i projekteringen och vid behov kommer vi på plats vid installationsstart och utbildar entreprenörerna som utför själva installationsarbetet.

Kontakta oss för ett smidigt stambyte


Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px