SE

Pipemodul on käynnistänyt EU osarahoittaman energiatehokkuushankkeen!

Pipemodul Oy on käynnistänyt EU:n osarahoittaman hankkeen, jonka tavoitteena on energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteiden toteutuminen edistää Suomen hiilineutraalisuutta. Pipemodul ottaa käyttöön uutta teknologiaa, mikä vähentää merkittävästi sekä materiaalien että energian kulutusta.

Hankkeessa investoidaan levyntyöstökoneisiin ja toteutetaan kokonaan uusi tuotantolinja koneineen ja laitteineen. Tuotteiden laadun kehittämisen ja tuotannon kasvun ohella otamme käyttöömme ympäristöä vähemmän kuormittavaa teknologiaa. 

Hankesuunnitelman läpimenon tärkeimpinä perusteina olivat selvästi myönteinen vaikutus luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Materiaalien hukka vähenee, jolloin jäteraaka-ainetta syntyy vähemmän. Samoin koneiden energiankulutus pienenee ja uusista koneista useat ovat öljyttömiä.

Hanke kestää on vuoden 2024 elokuulle ja kerromme tuloksista sen etenemisen mukaan.