SE

Tuotehyväksynnät

Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828) ja CE-merkintä

 • EI30 palosuojatuille tuotteille on tehty VTT Expert Servicellä alkutestaukset ja saatu eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828).
  • ETA on vapaaehtoinen CE-merkintään johtava tekninen arviointi tuotteille, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia.
  • ETA-arviointi on voimassa koko EU:ssa ja on siten käyttöalueeltaan kansallisia hyväksyntiä tai sertifikaatteja kattavampi.
  • ETA-arviointi perustuu VTT Expert Services Oy:n toteuttamiin laajamittaisiin ja vaativiin järjestelmän testeihin.
 • Tuotetestaukset koostuivat useista palonkestävyyskokeista, iskutesteistä, palokäyttäytymistestistä sekä ilmaääneneristävyystestistä.
 • Arvioinnin jälkeen on rakennettu suoritustason ylläpitävyyttä valvova laatujärjestelmä, jonka pohjalta moduulit CE-merkitään.
 • Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt Pipemodulille CPR-sertifikaatin (0809 – CPR – 19001200) joka on tunnustus tuotteiden suoritustason pysyvyydestä.
  • Se todistaa että kaikkia suoritustason pysyvyyteen, arviointiin ja varmentamiseen liittyviä asioita noudatetaan ja tuotannon sisäinen laadunvalvonta on arvioitu sekä varmistettu.
 • CE-merkinnän vaatimat suoritustasoilmoitukset (DoP) löytyvät moduulikohtaisesti ladattavista materiaaleista.
 • Seitsemässä suoritustasoilmoituksissa ilmoitetaan tuotteidemme tekniset ominaisuudet ja ne sisältävät palonkestävyyskokeiden (EI30), iskutestien, palokäyttäytymistestin sekä ilmaääneneristävyystestin tulokset.

Ympäristöministeriön vesi- ja viemäriasetus

 • Seisovan veden lämpötila
  • Valmiiksi eristetyt moduulit on testattu riippumattomissa laboratoriotutkimuksissa vesi- ja viemärilaitteistolle laaditun asetuksen mukaan, missä määritellään seisovan veden lämpötila.
  • Vähintään kahdeksan tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 astetta.
  • Testiselosteen saat halutessasi myynnistämme.
 • Asetuksen muut vaatimukset
  • Järjestelmä täyttää kaikilta osin vesi- ja viemäriasetusten muutkin vaatimukset, kuten vuodon havaitsemisen, vesijohtojen helpon korjaamisen, tarkistamisen ja vaihtamisen.

Kylmävesiputken kondenssitestaukset

 • Riippumattomat laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet, että kylmävesiputki ei kondensoi valmiiksi eristetyissä moduuleissa.

Ulkotilan moduulien testaukset

 • Tuotteille on tehty kattavat olosuhdetestaukset kuten kotelorakenteiden korrodoitumistestaus sekä maalipinnan testaus. Testeillä todennetaan tuotteiden kestävyys Suomen vaativissa sääolosuhteissa.

LATAA CPR-SERTIFIKAATTI (PDF)

LATAA EUROOPPALAINEN TEKNINEN ARVIOINTI (ETA 16/0828) (PDF)