SE

Tutkitut kustannushyödyt

Pipemodulin esivalmiste vs. paikan päällä tehty kotelointi

Building 2030 -konsortion esivalmistuksen pilotointi -loppuraportti vertaili talotekniikan esivalmisteita paikan päällä tehtyihin ratkaisuihin.

Käyttövesimoduulimme oli kustannuksiltaan edullisempi ratkaisu verrattuna paikan päällä rakennettuun kotelointiin, kun otetaan huomioon suorat ja epäsuorat kustannustekijät. Pipemodulin suurimmat hyödyt tulivat saneerauskohteen nopeasta remontista eli lyhentyneestä haitta-ajasta kohteessa, mikä alensi projektin kokonaiskustannuksia. Kaikki tutkimuksen esivalmisteet olivat edullisempia verrattuna paikan päällä tehtyihin ratkaisuihin. Pipemodulin käyttövesimoduuli oli kuitenkin kaikista tutkimuksen esivalmisteista paras ”ei-rahallisilla” eduilla mitattuna verrattuna perinteiseen vastineeseen.

Kuvassa Building 2030 -konsortion esivalmistuksen pilotointi -loppuraportin tulokset.

Esivalmistus tarkoittaa Pipemodulin ratkaisua ja Perinteinen paikan päällä tehtyä kotelointia.

Pipemodulin vertaaminen kipsikotelointimenetelmään MAMK:n opinnäytetyössä

Pipemodulin tehdasvalmisteinen asennusmoduuli on paikan päällä tehtyihin rakenneainekoteloihin verrattuna 30-60 % edullisempi 1) ratkaisu. Säästö syntyy ennen kaikkea säästyneinä työtunteina. Muita valmiin talotekniikkamoduulin kustannusetuja elinkaaren aikana ovat helppo avattavuus, kestävyys, korkea laatu ja CE-merkintä palosuojatuotteissa.

1) Aleksi Alisalo; Putkielementtien vertaaminen kipsikotelointimenetelmään Putkiremontissa. Opinnäytetyö, Talotekniikka, MAMK