SE

CE-merkintä ja avainlippu

TURVALLINEN JA KESTÄVÄ

Tuotteet ovat laajasti testattuja. Palosuojatut tuotteet ovat tutkitusti turvallisia, kaikissa ETA-maissa kelpoisia turvallisuustuotteita. EI30-palosuojatuotteille on tehty ETA-arviointi (ETA 16/0828) ja niillä on CE-merkin käyttöoikeus.

Järjestelmä täyttää tutkitusti ympäristöministeriön asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistosta kaikilta osin, mukaan lukien veden lämpötilan, vesimittarien avattavuuden ja huollettavuuden, vesijohtojen ja viemärin kannatukset sekä vuotojen havaittavuuden.

Kaikkien tuotteidemme kotimaisuusaste on erittäin korkea. Moduulit ovat siis kotimaista laatua, mistä osoituksena meille on myönnetty Avainlippu-merkki.