TUOTEHYVÄKSYNNÄT


Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828)

Pipe-Modulin EI30 palosuojatuotteiden kokonaisjärjestelmälle on tehty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828). ETA on vapaaehtoinen CE-merkintään johtava tekninen arviointi tuotteille, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia. ETA-arviointi on voimassa koko EU:ssa ja on siten käyttöalueeltaan kansallisia hyväksyntiä tai sertifikaatteja kattavampi.

ETA-arviointi perustuu vuonna 2012 alkaneisiin VTT Expert Services Oy:n toteuttamiin laajamittaisiin ja vaativiin järjestelmän testeihin. Tuotetestaukset koostuivat useista paloluokkakokeista, iskutesteistä, pintapaloluokkatestistä sekä ilmaäänenristävyystestistä.

Pipemodul®-tuotteet ovat Ympäristöministeriön asetuksen vesi- ja viemärilaitteistoista mukaisia

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistosta, jonka kuudennessa pykälässä määrätään, että vähintään kahdeksan tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 astetta. Pipe-Modulin tuotteet täyttävät tutkitusti määräykset veden lämpötilasta. Saat testiselosteen halutessasi myynnistämme.

Pipemodul-järjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset myös kaikilta muilta osin, kuten vuodon havaitsemisen ja vesijohtojen helpon korjaamisen, tarkistamisen ja vaihtamisen osalta.

Muut testaukset:

Pipe-Modulin tuotteille on tehty kattavia testauksia myös muilta osin.

Kotelon olosuhdetestaus: Ulkotilan LTO-kotelojärjestelmällemme on tehty vaativat olosuhdetestaukset ja ne tutkitusti kestävät Suomen vaativia sääolosuhteita.

Kondenssitestit: On testattu, että valmiiksi eristetyissä moduuleissa kylmän veden putket eivät kondensoi.

Lataa Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828) (PDF)

Lataa
Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px